01

Iskop
bušotine

02

Postavljanje armaturnog koša

03

Betoniranje
šipova

Šta su
šipovi?

Šipovi su vrsta temelja koja opterećenje od objekta  prenose kroz površinske slojeve tla slabe nosivosti do dubljih slojeva tla dobre nosivosti. Time se otklanja mogućnost većeg sleganja objekta što doprinosi njegovoj statičkoj sigurnosti.

 

U praksi se najčešće koriste šipovi od armiranog betona. Ako se šipovi izvode na samom terenu onda se to može izvesti postupkom utiskivanja u tlo bušenjem ili pobijanjem. U naseljenim područjima koriste se bušeni šipovi jer je buka pri ugrađivanju umerena.

Dijametri šipova

Dijametri šipova sa kojima radimo su:

  • Ø400mm
  • Ø600mm
  • Ø800mm
  • Ø1000mm

 

Standardni dijametri mogu se proširivati u bazi šipa primenom specijalnih alata proširivača na dupli dijametar, ali samo u vezanim materijalima. Moguća je i korekcija standardnih prečnika.

Kada se šipovi primjenjuju

Osnovni razlog za primjenu šipova je nezadovoljavajuća nosivost tla i potreba za fundiranjem na većoj dubini da bi se došlo do tla veće nosivosti. Međutim, postoji još situacija u kojima se šipovi mogu javiti kao opcija za temeljenje objekata:

  • Kada je nivo podzemne vode visok onda je primjena plitkog temeljenja pod velikim znakom pitanja. U ovom slučajevima je primjena šipova opravdana jer se sa njima može lako proći kroz vodu i doći do dubljih nosivih slojeva.
  • Velika i neravnomjerna koncentrisana opterećenja od konstrukcije se mogu javiti kod nekih specifičnih objekata. Tada šipovi mogu biti najbolja i najekonomičnija opcija temeljenja.
  • Nemogućnost izvođenja ostalih tipova temelja zbog tehničkih razloga ili velike cijene mogu dovesti do primjene šipova.
  • Kada tlo na malim dubinama ima veliku stišljivost tj. mijenja zapreminu sa povećanjem napona onda plitko temeljenje nije najbolja opcija zbog toga što pomjeranja tla dovode do oštećenja temelja i narušavanja nosivosti konstrukcije.
  • Kada je objekat blizu rijeke može doći do lokalne erozije površinskog tla. U ovim slučajevima je postojanje šipova najsigurniji način zaštite objekta. 

Kontaktirajte nas

Hvala Vam na poseti našoj internet stranici. Možete nas kontaktirati putem elektronske pošte i mi ćemo se potruditi da Vam odgovorimo u najkraćem roku. Takođe možete nas kontaktirati putem telefona ili nas zapratiti na nekoj društvenoj mreži.